Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny sfinansuje trzy nasze projekty

Od stycznia 2018 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds.

WIĘCEJ

Świąteczna Niespodzianka w magistracie

W tym roku po raz osiemnasty nasza fundacja przeprowadziła akcję Gwiazdkowej Niespodzianki w Tomaszowie Mazowieckim. Z funduszy własnych oraz pozyskanych od Wojewody Łódzkiego i zagranicznych przyjaciół przygotowaliśmy dla dzieci świąteczne paczki.

WIĘCEJ

Podsumowanie programu Wojewody Łódzkiego o HIV/AIDS

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim  dnia 15 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość podsumowania programu na temat wiedzy o HIV/AIDS. Projekt był wspierany finansowo przez Wojewodę Łódzkiego. Jego realizacja rozpoczęła się dnia 21 lipca i trwała do dnia 31 grudnia 2017r. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim.

WIĘCEJ

Podsumowanie projektu w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do

WIĘCEJ

Kampania “Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem

Z początkiem grudnia ruszyła kampania “Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem” Federacji Polskich Banków Żywności, w którą i my się przyłączamy. Powstał spot reklamowy, który ma zwrócić uwagę na problem marnowania żywności w Polsce. Rocznie wyrzucanych jest 9 milionów ton jedzenia, to 18 miliardów posiłków, które mogłyby trafić do 2 milionów osób, żyjących w […]

WIĘCEJ

Tylko słabi gracze biorą dopalacze

„Tylko słabi gracze biorą dopalacze”  – to słowa wypowiedziane przez najsłynniejszego polskiego koszykarza z NBA w kampani skierowanej do młodych ludzi. Marcin Gortat wystąpił  kiedyś w spocie reklamowym jako ten sportowiec, który nie potrzebuje „chemii” by czuć się świetnie. W tym roku dużo słyszeliśmy o tragicznych przypadkach po zażyciu dopalaczy. Sprzedawcy dopalaczy nadal czują się […]

WIĘCEJ

Gwiazdkowa Niespodzianka w piotrkowskim hufcu

W poniedziałkowy wieczór 11.12.2017 w świetlicy piotrkowskiego hufca odbyła się „Gwiazdkowa Niespodzianka”, którą nasz Hufiec po raz kolejny już organizuje w naszej świetlicy we współpracy z fundacją Arka Nadziei z Tomaszowa Mazowieckiego.

WIĘCEJ

Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 1 i 2 grudnia odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie Biedronka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim. zorganizowana przez naszą fundację przy współpracy uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 z nauczycielką p. Honoratą Goździk niezastąpionych wolontariuszy, którzy pomogli w zebraniu 270 kg jedzenia.

WIĘCEJ

Przeciw dopalaczom

W miesiącu listopadzie i grudniu br. przeprowadziliśmy kolejną akcję profilaktyczno-edukacyjną  „Dopalacze mogą Cię wypalić” skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej w gminie Inowłódz. Zajęcia odbyły się w trzech szkołach podstawowych w Inowłódzu, Królowej Woli i Brzustowie. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na ogólny problem uzależnień, który dotyka coraz większą grupę młodych ludzi.  

WIĘCEJ

Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2017r. nasza fundacja realizować będzie  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczną 2017 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

WIĘCEJ

Partnerzy