Wydarzenia

STOP marnowaniu jedzenia

Co trzeci Polak przyznaje się do marnowania żywności; najczęściej wyrzucane są pieczywo, wędliny i owoce – wynika z raportu „Nie marnuj jedzenia 2017”. Z okazji Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem nasza fundacja jak co roku przygotowała warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ

Pogram Pomocy Żywnościowej w 2017

Dnia 26 września 2017r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone Programowi Operacyjnemu Pomocy Żywnościowej.

WIĘCEJ

Piknik na Przystani

Dnia 10 września 2017 na terenie „Przystani” Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. PCK 2/4 już po raz dziesiąty odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI. W trakcie imprezy, na terenie Przystani Miejskiej zaprezentowały się stowarzyszenia, fundacje, podmioty działalności pożytku publicznego oraz nieformalne grupy inicjatyw lokalnych prowadzące działalność na terenie naszego miasta.

WIĘCEJ

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS Od września do grudnia 2017 roku nasza fundacja dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego będzie realizowała program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Program realizowany będzie w trzech powiatach w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS […]

WIĘCEJ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od września 2017r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

WIĘCEJ

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, Których używanie może prowadzić do uzależnienia

WIĘCEJ

Legalne wagary z Arką nadziei

W ramach akcji przygotowanej przez Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. pod hasłem Legalne Wagary do naszej fundacji zgłaszają się uczniowie, którzy chcą być aktywni wolontaryjnie. Arka przygotowała dla nich wiele ciekawych propozycji, a jedną z nich już udało się przeprowadzić. W dniach 2 i 3 marca 2017r. wolontariusze z Gimnazjum nr 3 i 4 przygotowali […]

WIĘCEJ

Życiowe drogowskazy czyli „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dnia 20, 23 i 27 lutego 2017r. nasza fundacja wraz z Powiatową Komendą Policji przeprowadziła dla uczniów klas IV, V i VI w Szkołach Podstawowych nr 12, 13 i 14 w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie edukacyjne, pt: „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.

WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje w 2017 r. trzy nasze projekty

Od stycznia 2017 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowane projekty to: 1. Program Profilaktyki „Fred goes net” Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków. Jest […]

WIĘCEJ

Świąteczny prezent dla dzieci z Inowłodza

Dzięki współpracy z Fundacją Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. i ogromnemu zaangażowaniu Pani Anety Markiewicz już po raz drugi w naszej gminie odbywa się akcja Operation Christmas Child Polska GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA. Projekt Gwiazdkowej Niespodzianki zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom w Rumunii.

WIĘCEJ

Partnerzy