Wydarzenia

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

popz

W związku z udziałem naszej fundacji w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

WIĘCEJ

Paczki świąteczne od Wojewody Łódzkiego

paczki-swiateczne

Dnia 15 listopada 2016r. szef naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację programu – Pomoc Świąteczną 2016 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną […]

WIĘCEJ

Mówimy STOP – Co trzeci Polak marnuje jedzenie

stop

Na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje – alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez nich badania, o których informuje Reuters, wykazały, że przeciętny Amerykanin wyrzuca miesięcznie średnio 15 kg jedzenia o wartości około 40 dolarów.

WIĘCEJ

Pomoc żywnościowa 2016/2017

feed

Od września 2016r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

WIĘCEJ

Profilaktyka HIV/AIDS

aids

Po raz piąty nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego. Jego realizacja rozpoczęła się od dnia 1 sierpnia br. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2016r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat […]

WIĘCEJ

Spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

1f

W ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, które trwało od 16 do 20 maja 2016r. nasza fundacja przeprowadziła spotkania profilaktyczne z młodzieżą. Pani Anetta Markiewicz – terapeuta uzależnień i dyrektor Fundacji „Arka Nadziei”, przeprowadziła dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 dla Gimnazjum nr 7, Gimnazjum na ulicy Majowej, w Chrześcijańskim Gimnazjum TOMASZ oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej […]

WIĘCEJ

Działania towarzyszące POPŻ 2016

W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku w siedzibie naszej fundacji zostało przeprowadzone szereg warsztatów z zakresu dietetyki w ramach programu POPŻ 2015/2016. Nas podopieczni mogli bezpłatnie skorzystać z zajęć dotyczących podstawowych zasad zdrowego odżywiania, ale także nauczyć się m.in. czytać etykiety spożywcze czy poradzić się specjalisty w sprawie diety swojej lub osoby bliskiej […]

WIĘCEJ

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2016 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego

foto0003

Pod takim tytułem od dnia 1 kwietnia 2016r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci […]

WIĘCEJ

Sieradz. Konferencja profilaktyczna jestem trzeźwy – myślę trzeźwo

1d

Dnia 22 marca 2016r. w sieradzkim teatrze odbyła się konferencja profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pt: „Jestem trzeźwy – myślę trzeźwo”. Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sieradza i okolic. Młodzież wysłuchała prelekcji pani Anetty Markiewicz, terapeuty uzależnień i dyrektora fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim, a uczniowie Publicznego Gimnazjum Gminy […]

WIĘCEJ

Zdrowy Ząbek w Przedszkolu nr 16

1c

Dnia 11 marca 2016 w Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. przeprowadziliśmy kolejną akcję w ramach profilaktyki zdrowia pod hasłem „ Zdrowy Ząbek” dla dzieci przedszkolnych. Dzieci obejrzały film – „Jak dbać o zęby?” i specjalne przedstawienie przygotowane przez młodzież z III LO w Tomaszowie. Nie zabrakło również wspólnych zabaw […]

WIĘCEJ

Partnerzy