Tryb
Ciemny

16 października Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać opinii publicznej o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

W związku z tym nasza fundacja jak co roku przygotowała program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych pt. ”Stop marnowaniu żywności – z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa”, który ma zachęcić do planowania zakupów a też wskazać skutki marnotrawienia żywności. Program odbył się na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w Szkole Podstawowej nr 12, 13, 14 a także na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w Szkole Podstawowej nr 11.

W akcję czynnie włączyli się uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych z Ochotniczym Hufcem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim oraz młodzież z Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum ZDZ w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wraz z pedagogami i wychowawcami oraz dyrektorem fundacji p. Anettą Markiewicz przedstawili program dzieciom z klas czwartych.

Na koniec dzieci wykonały test, w którym starały się udzielić odpowiedzi na pytania takie jak: co robić by nie marnować żywności, dlaczego nie powinniśmy wyrzucać żywności, jaka jest główna przyczyna marnotrawienia żywności, co najczęściej wyrzucają Polacy. Starsze uczennice oceniły testy i troje uczniów z każdej klasy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów otrzyma nagrody i dyplomy podczas apelów szkolnych.

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem ustanowiony został w roku 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 16 października nie jest datą przypadkową – obchody przypadają bowiem w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. Według PAH za obecny stan odpowiadają „wadliwy globalny system żywnościowy, kryzysy gospodarcze oraz niepokojące zmiany klimatyczne (…).  Do niedawna liczba głodujących spadała, teraz obserwujemy proces odwrotny, a rosnąca populacja oznacza, że nakarmienie ludności świata będzie coraz trudniejsze. Jeśli już dziś nie zaczniemy zmieniać sposobu, w jaki wytwarzamy i rozdzielamy żywność, spirala rosnących cen oraz niekończące się lokalne kryzysy gospodarcze mogą jedynie pogłębić ten problem” (raport „PLON” wydany przez PAH i Oxfam International).

Dlatego do głównych założeń Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem należą m.in. poszerzenie gospodarczej i technicznej współpracy między krajami rozwijającymi się, podniesienie świadomości społecznej na temat problemu głodu na świecie, wspieranie transferu technologii do krajów rozwijających się i wzmocnienie międzynarodowej i narodowej solidarności w walce ze zjawiskiem głodu, niedożywienia i ubóstwa oraz zwrócenie uwagę na osiągnięcia w dziedzinie żywności i rozwoju rolnictwa.

Więcej o akcji w dziale PISALI O NAS oraz zdjęcia w GALERII

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram