Świąteczna Zbiórka Żywności

Pomóż potrzebującym godnie spędzić święta. Już w tym tygodniu Świąteczna Zbiórka Żywności!

Zastawiony stół wigilijny dla większości z nas jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Jednak wielu nie może sobie na niego pozwolić. Weź udział w Świątecznej Zbiórce Żywności i pomóż potrzebującym godnie spędzić święta. Każdy zebrany produkt trafi do osób, które najbardziej tego potrzebują. (więcej…)

Razem przeciwko Przemocy

Od kilkunastu lat problem przemocy w rodzinie zaczyna przebijać się do świadomości społecznej. Początkowo temat ten był marginalizowany i wstydliwy przemilczany – na szczęście ostatnio nikt nie próbuje udawać, że go nie ma. Czyny z art. 207 kodeksu karnego, tj. polegające na znęcaniu się nad członkiem rodziny, należą w Polsce do najczęściej popełnianych, a na liście przestępstw zgłaszanych organom ścigania znajdują się na trzecim miejscu.  (więcej…)

Aktywni z tomaszowskiego hufca

działają w ramach naszego projektu „Pomocna Dłoń” na rzecz ubogich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
Ochotniczy Hufiec Pracy w Tomaszowie Maz. w myśl zasady, którą wpaja swoim uczestnikom, że każdy może pomagać innym i angażować się w wiele akcji wolontariatu bez  względu na stan portfela.
Tak też było w dniu 22 listopada 2011r. Uczestnicy hufca wzięli udział po raz trzeci w tym roku szkolnym w rozładunku żywności w Fundacji Arka Nadziei, która współpracuje z Bankiem Żywności. (więcej…)

Stop przemocy wobec kobiet


Uczestnicy hufca z terapeutą podczas zajęć

W dniu 15 listopada w tomaszowskim hufcu  odbyły się zajęcia z terapeutą Fundacji „Arka Nadziei” p. Anettą Markiewicz zajęcia poświecone były przemocy wobec kobiet. Temat ten został poruszony w związku ze zbliżającą się kampanią „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”, w ramach której w całym kraju mają być prowadzone działania edukacyjne i pomocowe.
(więcej…)

Zatrzymaj Przemoc

Dnia 9 listopada 2011r. po raz kolejny nasza fundacja przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Rozprzy zajęcia profilaktyczne dotyczące szeroko pojętego zjawiska przemocy. Uczniowie klas IV i V mogli dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i formy, jakie konsekwencje są takich zachowań oraz gdzie osoby dotknięte przemocą mogą znaleźć pomoc i otrzymać stosowne wsparcie. Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, że aby uczynić krzywdę drugiemu człowiekowi, nie zawsze trzeba używać agresji i siły. Czasem bowiem wystarczą tylko słowa. (więcej…)

Dwie lekcje ćpania – skutki głupoty

Pod takim tytułem dnia 26.10.2011r. w Gimnazjum w Niechcicach odbyła się pogadanka profilaktyczna z młodzieżą klas I-III przeprowadzona przez naszego profilaktyka p.Anettę Markiewicz.

Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Na Co Mi To”. (więcej…)

Światowy Dzień Walki z Głodem


Uczestniczki OHP 5-13 podczas prezentacji

Od dnia 17.10.2011 r. przez cały tydzień trwała akcja profilaktyczna naszej fundacji pt: Stop marnowaniu żywności” w ramach Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem, który przypadał na dzień 16 października, przygotowana z uczniami Gimnazjum nr 3 i 6, Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum w Wiadernie oraz II i III LO w Tomaszowie Maz. dla uczniów Szkół Podstawowych w mieście i powiecie. (więcej…)