Podsumowanie akcji „Wolontariat to coś dla ciebie” w Tomaszowie Maz.

W dniu 19.01.2012r. kadra i uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. na zaproszenie Fundacji Arka Nadziei wzięli udział w uroczystości ,,Wolontariat to coś dla ciebie”. Było to podsumowanie pracy wolontariuszy ze wszystkich szkół w mieście. Pracę wolontariuszy koordynowała pani Anetta Markiewicz terapeuta Fundacji, który od lat angażuje się w prace społeczne na terenie miasta i powiatu. Do współpracy już kolejny rok zaprasza naszych uczestników i kadrę hufca. (więcej…)

Gwiazdkowa niespodzianka w Starostwie Opoczyńskim

Gwiazdkowo, opłatkowo, noworocznie?

20 grudnia w Starostwie odbyła się już po raz trzeci w naszym mieście akcja.”Gwiazdkowa niespodzianka”, zainicjowana przez Fundację „Arka nadziei”, a zorganizowana przy współpracy ASKWP „Opoka”. Poprzedziły ją się jasełka, w których zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Libiszowie. (więcej…)

Galeria

Gwiazdkowa Niespodzianka

Międzynarodowa akcja charytatywna pt. „Gwiazdkowa Niespodzianka” odbyła się za sprawą naszej Fundacji oraz KBwCH „Bezpieczna Przystań” w pięciu miejscowościach na terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego. Odbiorcami upominków było 600 dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Gwiazdkowa Niespodzianka jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child prowadzonego przez międzynarodową organizację Samaritan’s Purse.

(więcej…)

Gwiazdkowa niespodzianka w Tomaszowie Maz.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to cudowny czas, który skłania nas wszystkich do myślenia nie tylko o sobie, ale także o drugim człowieku. Zaczynamy dostrzegać potrzeby innych ludzi. Dlatego też w całym kraju odbywa się wiele akcji charytatywnych, mających na celu dotarcie z pomocą do jak największej liczby osób. Chcemy, aby przynajmniej w ten jeden dzień na ustach biednych dzieci pojawił się uśmiech. Nasi uczestnicy zawsze aktywnie włączają się w tego typu akcje. Sami pochodzą z biednych rodzin i wiedzą jak bardzo taka pomoc cieszy.

Wolontariuszki HP 5-13, od lewej: Marta Wnuk, Angelika Majda, Marlena Polus

(więcej…)

Przedsmak świąt – paczki w HP 5-13

HP 5-13 Tomaszów

Dekoracje zwiane ze Świętami Bożego Narodzenia pojawiały się już w sklepach od połowy listopada. My także włączyliśmy się aktywnie w przygotowania do tego wydarzenia: duchowo- poprzez przygotowanie na konkurs kartek świątecznych i dekoracji świątecznych oraz fizycznie poprzez przygotowanie paczek świątecznych dla naszych uczestników. (więcej…)