Terapia w Opoce

Fundacja „Arka Nadziei” przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizuje od stycznia na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego oraz powiatu opoczyńskiego nowy program terapeutyczny „FreD goes Net”.

(więcej…)

Pomocna Dłoń 2012

Po raz kolejny ruszył projekt naszej fundacji pod nazwa „Pomocna Dłoń 2012”. W ramach tego projektu podopieczni Arki wykonują różne prace na rzecz lokalnej społeczności. Działania w ramach projektu „Pomocna Dłoń” skierowane są do instytucji i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy w realizacji swoich pomysłów.

(więcej…)

Terapia w Opoce

Fundacja „Arka Nadziei” przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizuje od stycznia na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego oraz powiatu opoczyńskiego nowy program terapeutyczny „FreD goes Net”.

(więcej…)

Profilaktyka w Moszczenicy

Dnia 12.04.2012r w Gimnazjum w Moszczenicy na zaproszenie pani pedagog Ewy Zielonki przeprowadziliśmy pogadankę profilaktyczną z młodzieżą klas I-III. Spotkanie poprowadziła p. Anetta Markiewicz specjalista terapii uzależnień wraz ze studentami pedagogiki.

(więcej…)

Spotkanie z pedagogami w Tomaszowie Maz.

Wystąpienie p. Danuty Zakrzewskiej z Łódzkiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Tryb.  

W dniu 13.04.2012r. Hufiec Pracy 5-13 zorganizował spotkanie z pedagogami gimnazjów z miasta i powiatu tomaszowskiego. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Przygotowanie zawodowe szansą na przyszłość”.  

(więcej…)

Spotkanie z pedagogami w Tomaszowie Maz.

W dniu 13 kwietnia br. po raz drugi w tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z pedagogami, dyrektorami szkół i innych placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży w mieście i powiecie tomaszowskim, gdzie prezentowaliśmy nasze projekty i zachęcaliśmy do współpracy. Pani Anetta Markiewicz – dyrektor fundacji przedstawiła zgromadzonym pięć projektów, które obecnie realizujemy. Jednym z nich to projekt finansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii „ FreD goes Net”, który realizujemy od stycznia 2012r na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego.

(więcej…)

Sprzątali Pilicę

Klub Sportowy Amber,  Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań” Fundacja Arka Nadziei, Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 3, Ochotniczy Hufiec Pracy, III Liceum Ogólnokształcące, ZSP nr 2 Tomaszów Maz.  w dniu 13  kwietnia 2012 r. wzięli udział po raz piąty w akcji sprzątania rzeki Pilicy. To cenna i jedyna w naszym rejonie inicjatywa, zapoczątkowana wiosną 2008 roku. Chodzi nie tylko o uprzątnięcie śmieci z brzegów rzeki, ale także o oczyszczenie nurtu i wyrastających nad wodą krzaków. Akcję zapoczątkowała grupa kajakarzy z Ambera, której działania na odcinku tomaszowskim wspierali ludzie ze fundacji Arka oraz grupa Amerykanów.

(więcej…)

Życzenia Świąteczne

Dużo pokoju, miłości w rodzinie i dobrej relacji z najbliższymi. Życzy Arka Nadziei.