Program Na rozdrożu

Od czerwca br. nasza fundacja rozpocznie realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt: „Na rozdrożu” .

(więcej…)

Z pomocą dla najuboższych

HP 5-13 Tomaszów Maz.

14 maja 2012r dziesięciu uczestników i absolwentów Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pomagali w rozładunku żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.  

Żywność została przywieziona z Banku Żywności w Łodzi dwoma samochodami wojskowymi do Fundacji Arka Nadziei, która będzie wydawała żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych potrzebujących tego typu wsparcia.

(więcej…)

Wojsko i młodzież z pomocą najuboższym

Od maja br. zaczęliśmy realizację kolejnej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi. W tym roku na pomoc w Tomaszowie Maz. może liczyć 2 tys. osób najuboższych. Do miasta w tym roku możemy sprowadzić 120 ton żywności ale nie jest to łatwe, ponieważ mimo że żywność jest za darmo to transport do Łodzi 12 tonowym samochodem to koszt ok. 500zł + koszty załadunku w Banku Żywności to następne 200zł.

(więcej…)

Europejski Program Pomocy Żywnościowej na 2012r

Od dnia 14 maja br. nasza Fundacja realizuje kolejną umowę z Bankiem Żywności w Łodzi. W tym roku na pomoc w Tomaszowie Maz. może liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie dokumentacji ustalonej przez Bank Żywności przy współpracy z MOPS Tomaszów, który kieruje do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium określone w artykule 5, artykule 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób, stosowane może być kryterium dochodowe, tj. 150% kwoty o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej.

(więcej…)

Wojewódzkie Manewry Forteczne w Tomaszowie Maz.

Tomaszów Maz.

Tomaszów Maz już po raz trzeci gościł drużyny z województwa łódzkiego na eliminacjach do Ogólnopolskich Manewrów Fortecznych. Siedem dziesięcioosobowych młodzieżowych drużyn z hufców pracy z  Łodzi (2 drużyny), Piotrkowa, Łowicza, Rawy Maz, Kutna i Tomaszowa Maz. we wtorek 08.05.2012 walczyło na tomaszowskiej strzelnicy Ligi Obrony Kraju o możliwość reprezentowania województwa łódzkiego na zawodach w Przemyślu.  

(więcej…)

Punkt Konsultacyjny, grupy wsparcia

Od 2 maja br. nasza Fundacja zaczęła realizację programu „Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 2012 roku.”

(więcej…)

Punkt Konsultacyjny, grupy wsparcia

Od 2 maja br. nasza fundacja zaczęła realizację programu „Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 2012 roku.

(więcej…)