Pomoc Świąteczna 2012

Dnia 15 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację w 2012 r. zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek […]

Przeczytaj więcej O Pomoc Świąteczna 2012

Pomagam innym – pomagam sobie

Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 5-13 Pod takim tytułem nasza fundacja rozpoczęła realizację nowego zadania. Młodzi ludzie przychodzący do Arki mają szansę na zdobycie nowych umiejętności, odkrycie talentów, uzdolnień i zainteresowań,  na poznanie ciekawych ludzi i świata. Wolontariat, który proponujemy pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, przygotować się do przyszłej pracy, jest początkiem kariery zawodowej […]

Przeczytaj więcej O Pomagam innym – pomagam sobie

Przyjazne linki

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Krajowe Centrum ds. Aids   Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim Łódzkie Nabiera prędkości Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi   Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Powiat Tomaszów Mazowiecki   Bank Żywności w Łodzi

Przeczytaj więcej O Przyjazne linki