Pomoc Świąteczna 2012

Dnia 15 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację w 2012 r. zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. 

(więcej…)

Prawdy i mity HIV/AIDS -zajęcia profilaktyczne w Tomaszowie Maz.

Młodzież podczas zdjęć z p. Anettą Markiewicz

W dniu 06.11.2012 w tomaszowskim hufcu pracy przeprowadzono dwugodzinne zajęcia z młodzieżą kl. III gimnazjum w ramach programu zapobiegania HIV/AIDS współfinansowanego przez Urząd Wojewódzki w Łodzi.

(więcej…)

Pomagam innym – pomagam sobie

Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 5-13

Pod takim tytułem nasza fundacja rozpoczęła realizację nowego zadania. Młodzi ludzie przychodzący do Arki mają szansę na zdobycie nowych umiejętności, odkrycie talentów, uzdolnień i zainteresowań,  na poznanie ciekawych ludzi i świata. Wolontariat, który proponujemy pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, przygotować się do przyszłej pracy, jest początkiem kariery zawodowej i sposobem na nudę.

(więcej…)

Przyjazne linki

Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Krajowe Centrum ds. Aids

 


Komenda Powiatowa Policji

w Tomaszowie Mazowieckim


Łódzkie

Nabiera prędkości


Krajowe Biuro Do Spraw

Przeciwdziałania Narkomanii


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 


Regionalne Centrum Polityki

Społecznej w Łodzi


 

Powiat Tomaszów Mazowiecki

 


Bank Żywności w Łodzi