Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tomaszowskim hufcu

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz- Aleksander Łazowski podczas zajęć z młodzieżą HP 5-13

   W poniedziałek rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która będzie trwała do 02.03.2013r. obchodzona z idei Ministerstwie Sprawiedliwości.

   W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji tomaszowski hufiec zaplanował dla swoich podopiecznych cykl spotkań ze specjalistami, którzy zawsze aktywnie włączają się w ten projekt.

(więcej…)

Debata społeczna

Dnia 26 lutego z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektora Gabriela Olejnika zorganizowana została debata społeczna, której tematem była „Współpraca piotrkowskich szkół z policją  w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich”.

W debacie brali udział Pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego oraz Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim, a także przedstawiciel Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa. Spotkanie poprowadził Naczelnik Wydziału dw. Z Przestępczością Narkotykową piotrkowskiej komendy nadkomisarz Robert Stachera.

(więcej…)

Szkolenie wolontariuszy „Zatrzymać przemoc” w tomaszowskim hufcu

Wolontariusze z wychowawcą hufca K. Henig i dyrektorem Fundacji A. Markiewicz podczas szkolenia

W dniu 20.02.2013r. w tomaszowskim hufcu odbyło się szkolenie wolontariuszy, którzy po feriach będą prowadzić zajęcia w szkołach podstawowych w mieście w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Inicjatorem pomysłu była kadra hufca oraz dyrektor Fundacji Arka Nadziei Anetta Markiewicz. Na szkolenie przygotowano prezentację pt. „Zatrzymać przemoc” oraz inne potrzebne do przeprowadzenia zajęć materiały dotyczące przemocy.  

(więcej…)