Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Życzy
Fundacja Arka Nadziei

Wielkanocna zbiórka żywności

Uczestniczki Ochotniczego Hufca Pracy Ania i Żaneta podczas zbiórki żywności

W dniu 15 i 16 marca 2013r. po raz kolejny nasza fundacja zorganizowała przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi a także z uczniami i nauczycielami z Ochotniczego Hufca Pracy oraz Gimnazjum nr 2 i 3 z Tomaszowa Maz. Wielkanocną Zbiórkę Żywności.

(więcej…)

Debata społeczna

Dnia 26 lutego br. z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektora Gabriela Olejnika zorganizowana została debata społeczna, której tematem była „Współpraca piotrkowskich szkół z policją  w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich”.

(więcej…)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Wychowawca HP 5-13 Karolina Henig i terapeuta Fundacji Arka Nadziei Anetta Markiewicz w trakcie spotkania z młodzieżą

W poniedziałek dnia 25 lutego br. rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która trwała do dnia 2 marca br. obchodzona z idei Ministerstwa Sprawiedliwości.

(więcej…)

Szkolenie wolontariuszy do projektu „Zatrzymać przemoc”

Wolontariusze z wychowawcą hufca K. Henig i dyrektorem Fundacji A. Markiewicz podczas szkolenia

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – pomagają policjanci, prokuratorzy, sędziowie, komornicy, psychologowie, oraz organizacje pozarządowe.

(więcej…)