Trening Zastępowania Agresji

Uczniowie OHP podczas zajęć

Od marca br. po raz kolejny zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie cyklu zajęć w ramach programu Trening Zastępowania Agresji (TZA) w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Mazowiecki. Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży. Została ona opracowana przez prof. Arnolda Goldsteinca i jego współpracowników pod koniec lat 70. w USA.

(więcej…)

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom

Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. rozpocznie się realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

(więcej…)