Fundacja doceniona

Pierwsza od lewej Anetta Markiewicz, dyrektorka Fundacji "Arka Nadziei". Odznaki wręcza Antoni Urbanek – komendant Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. W miniony czwartek odbyła się w Łodzi konferencja "Ochotnicze Hufce Pracy – partnerstwo lokalne wspólną drogą do sukcesu". W jej trakcie dyrektorka Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Anetta Markiewicz odebrała z rąk komendanta […]

Przeczytaj więcej O Fundacja doceniona

Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Powiat Tomaszowski Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej […]

Przeczytaj więcej O Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Społeczna inicjatywa

Po raz kolejny nasza fundacja oraz Klub Sportowy Amber, Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań”, Szkoła Podstawowa nr 13, ZSP nr 2 z Ochotniczym Hufcem Pracy i III Liceum Ogólnokształcące w Tomaszów Maz.  w dniu 26  kwietnia 2013 r. wzięła udział we wspólnej akcji sprzątania rzeki Pilicy pod hasłem „Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia”. To cenna i jedyna […]

Przeczytaj więcej O Społeczna inicjatywa

Unijny Program Pomocy Żywnościowej na 2012 rok zakończony

Od maja 2012r. nasza fundacja realizowała Unijny Program Pomocy Żywnościowej przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi. W ubiegłym roku na pomoc w Tomaszowie Mazowieckim mogło liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Przeczytaj więcej O Unijny Program Pomocy Żywnościowej na 2012 rok zakończony