Fundacja doceniona

Pierwsza od lewej Anetta Markiewicz, dyrektorka Fundacji "Arka Nadziei". Odznaki wręcza Antoni Urbanek – komendant Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

W miniony czwartek odbyła się w Łodzi konferencja "Ochotnicze Hufce Pracy – partnerstwo lokalne wspólną drogą do sukcesu". W jej trakcie dyrektorka Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Anetta Markiewicz odebrała z rąk komendanta Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP Antoniego Urbanka Honorową Odznakę OHP w uznaniu zasług dla rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.

(więcej…)

Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

(więcej…)

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Od 29 kwietnia 2013r. nasza fundacja rozpoczęła realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

(więcej…)

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.

(więcej…)

Społeczna inicjatywa

Po raz kolejny nasza fundacja oraz Klub Sportowy Amber, Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań”, Szkoła Podstawowa nr 13, ZSP nr 2 z Ochotniczym Hufcem Pracy i III Liceum Ogólnokształcące w Tomaszów Maz.  w dniu 26  kwietnia 2013 r. wzięła udział we wspólnej akcji sprzątania rzeki Pilicy pod hasłem „Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia”. To cenna i jedyna w naszym rejonie inicjatywa, zapoczątkowana wiosną 2008 roku.

(więcej…)

Unijny Program Pomocy Żywnościowej na 2012 rok zakończony

Od maja 2012r. nasza fundacja realizowała Unijny Program Pomocy Żywnościowej przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi.
W ubiegłym roku na pomoc w Tomaszowie Mazowieckim mogło liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

(więcej…)

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Od 29 kwietnia 2013r. nasza fundacja rozpoczęła realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

(więcej…)