Gwiazdkowa Niespodzianka w SP 11

Dnia 17 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się nasza kolejna w tym roku akcja charytatywna pt. „Gwiazdkowa Niespodzianka” mająca na celu sprawić radość dzieciom z rodzin ubogich.

(więcej…)

Dzieci Dzieciom w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 16 grudnia 2013r. wraz ze Szkołą Podstawową nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowaliśmy jak co roku akcję charytatywną „Gwiazdkowa Niespodzianka” wspieraną finansowo przez Wojewodę Łódzkiego.

Akcja jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child  i polega na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los.

(więcej…)

Świąteczny Kiermasz w MDK

W dniach 16 – 17 grudnia 2013r. braliśmy udział w zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury kiermaszu świąteczno – noworocznym, który wprowadził tomaszowian w rodzinną i ciepłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

(więcej…)

Pedagogizacja rodziców

Spotkanie z rodzicami w HP 5-13 w Tomaszowie Maz.

Dnia 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziliśmy ósmą – ostatnią w tym roku pedagogizację rodziców w ramach programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczącą przeciwdziałania narkomanii.

(więcej…)

Narkotyki Na Co MI To

Pod takim tytułem dnia 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziliśmy pogadankę profilaktyczną z młodzieżą klas II. Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii narkotyki „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym. 

(więcej…)

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych

Od stycznia 2014r. nasza fundacja przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie terapii oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości.

(więcej…)

Nowy Rok z FreDem

Kolejny rok nasza fundacja przy wsparciu finansowym Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia 2014r. będzie realizować na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego program terapeutyczny „FreD goes Net”.

(więcej…)

Gwiazdkowa Niespodzianka na Uniwersytecie

Powodzeniem zakończyła się nasza pierwsza uczelniana Gwiazdkowa Niespodzianka zorganizowana dzięki pomocy p. Grzegorza Staneckiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 11 grudnia 2013r.

(więcej…)

Promowanie zdrowego stylu życia

W dniu 11 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013r”. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana była w 10 szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

(więcej…)