Dzieci Dzieciom w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 16 grudnia 2013r. wraz ze Szkołą Podstawową nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowaliśmy jak co roku akcję charytatywną „Gwiazdkowa Niespodzianka” wspieraną finansowo przez Wojewodę Łódzkiego. Akcja jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child  i polega na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los.

Przeczytaj więcej O Dzieci Dzieciom w Tomaszowie Mazowieckim

Narkotyki Na Co MI To

Pod takim tytułem dnia 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziliśmy pogadankę profilaktyczną z młodzieżą klas II. Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii narkotyki „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne […]

Przeczytaj więcej O Narkotyki Na Co MI To

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych

Od stycznia 2014r. nasza fundacja przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie terapii oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości.

Przeczytaj więcej O Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych

Promowanie zdrowego stylu życia

W dniu 11 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013r”. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana była w 10 szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

Przeczytaj więcej O Promowanie zdrowego stylu życia