Trening Zastępowania Agresji

Młodzież OHP podczas zajęć

Od lutego 2014r. po raz kolejny zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie cyklu zajęć w ramach programu Trening Zastępowania Agresji (TZA) w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży.

(więcej…)