Sprzątaliśmy Pilicę

Po raz kolejny wolontariusze naszej fundacji, Klub Sportowy Amber, Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 3,  II i III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim  w dniu 9 maja 2014 r. wzięli udział we wspólnej akcji sprzątania rzeki Pilicy To cenna i jedyna w naszym rejonie inicjatywa, zapoczątkowana wiosną 2008 roku.

Przeczytaj więcej O Sprzątaliśmy Pilicę

Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie

W ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej – Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod w/w tytułem nasza fundacja przeprowadziła w Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim spotkania dla młodzieży i rodziców. Celem spotkań jest obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę i prowadzących do sięgania po substancję psychoaktywne oraz uświadomienie rodzicom jak […]

Przeczytaj więcej O Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków w 2014 roku

Pod takim tytułem od dnia 1 marca 2014r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Celem programu jest pobudzenie świadomości osobistej i społecznej młodego człowieka w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji.

Przeczytaj więcej O Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków w 2014 roku