Opóźnienia we wdrożeniu programu FEAD

Według najnowszych informacji Agencji rynku Rolnego ARR i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej MPiPS, uruchomienie nowego programu pomocy unijnej dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived) FEADu nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

(więcej…)

Zapraszamy po Ubrania

Wolontariusze fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. ul. Dzieci Polskich 41 a, zapraszają beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy potrzebują ubrań w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia w godzinach od 8.00 do 10.00.

Najwspanialsza Podróż

Dnia 7 lipca br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu komendanta Sławomira Góreckiego i wychowawców p. Anny Góreckiej i Ewy Sawickiej zaczęliśmy kurs 12 lekcji z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „ Najwspanialsza podróż”.

(więcej…)

Wsparcie Wojewody Łódzkiego

Nasza fundacja po raz trzeci otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS.

Jego realizacja rozpocznie się od dnia 11 sierpnia br. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2014r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim.

(więcej…)