Dopalacze mogą Cię wypalić – poznaj fakty

W listopadzie i grudniu br. przeprowadziliśmy kilka warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat niebezpiecznych środków psychoaktywnych jakimi są tzw. dopalacze. W szkole podstawowej w Rozprzy, w zespole szkół w Zawadzie, w Niechcicach, w Czerniewicach Celem głównym zadania było kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy, uzyskanie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem tych środków.

Ważne było poznanie stanowiska uczniów na temat środków uzależniających, wdrażanie uczniów do autorefleksji i samooceny, wzmocnienie zachowań asertywnych Spotkania miały na celu obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę i prowadzących do sięgania po substancję psychoaktywne.

Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że dopalacze to narkotyki. Tak samo działają na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różnego rodzaju odlot, ale i tak samo zwłaszcza przy przedawkowaniu, mogą wywołać problemy z układem krążenia, kilkudniowe depresje, problemy ze snem, zatrucia, powodują agresywne zachowanie i co najgorsze – tak samo mogą prowadzić do uzależnienia. Zażyciu dopalaczy towarzyszą niepożądane efekty.

Zjazd pojawia się po ustąpieniu fazy euforycznej: wzrost ciśnienia (nawet do wartości 255/220 przy normie 120/80), podwyższenie tętna (nawet do 190 uderzeń serca na minutę, gdy zwykle to ok. 70) i temperatury ciała; stany lękowe (osoby pod wpływem dopalaczy słyszą głosy, widzą rzeczy, których nie ma, mają urojenia o charakterze prześladowczym). Nowe substancje psychoaktywne stanowią coraz poważniejszy problem, dlatego warto o tym mówić. Zadanie było realizowane ze środków finansowych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zdjęcia w dziale GALERIA

Paczki dla dzieci z Tomaszowa Mazowieckiego

W dniu 18 grudnia nasza fundacja wraz ze Szkołą Podstawową nr 13 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przygotowała Gwiazdkową Niespodziankę dla 140 dzieci z miasta Tomaszowa Maz. W murach Urzędu Miasta gości przywitał zastępca prezydenta miasta pan Tomasz Jurek wraz z dyrektorem fundacji panią Anettą Markiewicz. (więcej…)

Świąteczny kiermasz z MDK

W dniu 18 grudnia 2015r., w piątkowe popołudnie dziedziniec  Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Mościckiego był wyjątkowo świąteczny i radosny za sprawą kiermaszu, który zgromadził wielu uśmiechniętych tomaszowian  w szerokim przedziale wiekowym. W trakcie kiermaszu można było zakupić oryginalne ozdoby świąteczne przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z ulicy Farbiarskiej i z ulicy Polnej, Fundację Arka Nadziei oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Dużą popularnością cieszyły się stosika, na których można było samodzielnie wykonać stroik bożonarodzeniowy. (więcej…)

Gwiazdkowa Niespodzianka dla dzieci w Świetlicy piotrkowskiego Hufca

Aktorzy Teatru Bez Barier

Dnia 7 grudnia w Świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy odbyła się nasza pierwsza w tym roku Gwiazdkowa Niespodzianka. Przedsięwzięcie to zainicjowane przez organizację Samaritans Purse z USA od kilkunastu lat zakorzeniło się w naszym województwie. Organizatorem i koordynatorem zadania jest nasza fundacja.
W ten urokliwy, grudniowy, przedświąteczny wieczór do Świetlicy Hufca Pracy zawitało trzydzieścioro dzieci ze środowiska ze swoimi rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.  Gospodarzem spotkania był komendant hufca p. Sławomir Górecki a gośćmi radna Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pani Wiesława Olejnik oraz nauczyciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego Łukasz Gwiazda. (więcej…)

Podsumowanie projektów w Starostwie

W dniu 10 grudnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie dwóch projektów realizowanych przez naszą fundację. Pierwszy z nich powierzony przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. pod nazwą ,, Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2015 roku”.

Zajęcia odbyły się w czterech szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego, w gimnazjum w Inowłodzu, w Lubochni, w Czerniewicach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tomaszowie Maz. W naszych działaniach koncentrowaliśmy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu.

Drugi projekt finansowany przez Wojewodę Łódzkiego dotyczył „Ochrony i promocji zdrowia”. Warsztaty na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS realizowaliśmy od września do grudnia br. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty przeprowadziliśmy w 15 placówkach edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców. Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie i innych. W czasie trwania programów młodzież brała udział w testach sprawdzających zdobywaną wiedzę na wyżej wymienione tematy a uczniowie którzy uzyskali najlepszy wynik otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naszą fundację oraz przez Starostwo Powiatowe.

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Świąteczna zbiórka żywności w Tomaszowie Maz.


Uczestnicy HP 5-13 podczas zbiórki żywności.

W dniach 3 i 4 grudnia.2015r. wolontariusze naszej fundacji wzięli udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. Jest ona organizowana przez Banki Żywności i odbywa się w sklepach na terenie całego kraju. Jej celem jest zebranie jak największej ilości produktów spożywczych, które trafią do najbardziej potrzebujących rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia. Z tego, co darczyńcy wrzucą do oznakowanych plakatami koszyków będą mogli skorzystać najubożsi. Przeważnie będą to rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszego miasta, a także rodziny naszych uczestników i absolwentów.

 

Jak co roku w zbiórce żywności bardzo chętnie wzięli udział uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. oraz uczniowie gimnazjum nr 3 i gimnazjum nr 4. Wolontariusze podczas swoich dyżurów wykazali się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. czuli się bardzo potrzebni i nie kryli zaskoczenia i radości, że ich koszyk tak szybko się zapełniał. Zaobserwowali, że wiele osób nie potrzebowało zachęty do udziału w akcji, tylko od razu sami byli przygotowani na większe zakupy, z którymi przychodzili do wolontariuszy. Uczestnicy cieszyli się, że mogą pomagać, wiedząc że część zebranej żywności trafi do rodzin ich rówieśników.

Oprócz dzielenia się żywnością podczas zbiórki można było jeszcze pomóc wysyłając sms o treści POMAGAM, z którego dochód również wspierał Banki Żywności i pomoże dotrzeć do osób potrzebujących w całej Polsce. Wiemy, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb, ale staramy się zachęcając innych do działania.
Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas dla innych, biorąc udział w tegorocznej akcji.

Pomoc żywnościowa

Od czerwca 2015r. zaczęliśmy ponownie realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi podpisaliśmy w maju, gdzie na pomoc może liczyć 1500 osób z terenu miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego. (więcej…)

Pomoc Świąteczna 2015

Dnia 9 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania publicznego – „ Pomoc Świąteczna” – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. (więcej…)

Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom

Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od września br. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. W naszych działaniach koncentrujemy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. (więcej…)