Ferie na Przemysłowej rozpoczęte

Podczas zajęć plastycznych

Dnia 15 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego oraz uczestników naszej jednostki.
W tym roku wypoczynek na Przemysłowej będzie przebiegać pod znakiem poznawania zawodów.  Nasi podopieczni zapoznają uczestników ferii z różnymi zawodami, których się uczą. Będzie to tygodniowa podróż po zawodach. Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się od spotkania z dyrektor fundacji Arka Nadziei panią Anettą Markiewicz, która przeprowadziła zajęcia na temat szkodliwości nałogów oraz bezpiecznego spędzania ferii. Temat zgubnych skutków zażywania środków psychoaktywnych będzie powracał podczas kolejnych dni ferii na Przemysłowej. (więcej…)

Spacer po zawodach

Zajęcia plastyczne

Dnia 29 stycznia świetlicę naszego hufca odwiedziła na  zaproszenie Aktywnych grupa uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej wraz z wychowawcą. Nasi Aktywni uczestnicy przygotowali pokaz multimedialny opatrzony obszerną informacją na temat wykonywanych zawodów.
Każdy z nich przybliżył wykonywany przez siebie zawód, omówił predyspozycje do wykonywania swojej profesji, opowiedział o wytworach swojej pracy i jego specyfice.   (więcej…)

Tak wiele naszych dzieci jest samotnych

tak-wiele

… tym zaskakująco trafnym stwierdzeniem terapeuta uzależnień p. Anetta Markiewicz rozpoczęła spotkanie dla rodziców uczniów klas VI w Szkole podstawowej nr 13, w dniu 28 stycznia br.
Szkoła Podstawowa nr 13 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckimi, od ponad 10 lat współpracuje z Fundacją Arka Nadziei, której dyrektorem jest p. Anetta Markiewicz. Pani Markiewicz podczas spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień opowiedziała rodzicom uczniów klas VI, na co zwrócić uwagę w wychowaniu, aby zwiększyć szansę zapobiegnięcia podejmowaniu przez dzieci, uczniów zachowań ryzykownych- tym bardziej, że  uczniowie klas szóstych już w czerwcu opuszczą mury szkoły podstawowej. (więcej…)

Gminne Kolędowanie z Arką

gminne-kolendowanie-z-arkaDnia 22 grudnia odbyło się zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Królowej Woli i fundację   ,, Arka Nadziei’’ gminne kolędowanie dla uczniów klas I-III. Po obejrzeniu jasełek i poczęstunku sponsorowanym przez Stowarzyszenie ,, Przyjazna Wieś’’ nastąpiło wręczenie prezentów dla uczestników spotkania przygotowanych przez fundację ,,Arka Nadziei’’, a przywiezionych przez p. Anettę Markiewicz. Prezenty uczestnikom spotkania wręczyli p. wójt Bogdan Kącki, p. Anetta Markiewicz, dyr. Stefania Ziętara, dyr. Jolanta Łon i dyr. Iwona Gabryszewska. Upominki sprawiły wszystkim uczestnikom spotkania wiele radości.
Artykuł ze strony internetowej: https://spkrolowawola.edupage.org/news/?