Spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

1fW ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, które trwało od 16 do 20 maja 2016r. nasza fundacja przeprowadziła spotkania profilaktyczne z młodzieżą. Pani Anetta Markiewicz – terapeuta uzależnień i dyrektor Fundacji „Arka Nadziei”, przeprowadziła dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 dla Gimnazjum nr 7, Gimnazjum na ulicy Majowej, w Chrześcijańskim Gimnazjum TOMASZ oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej na ul. Majowej i w ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. zajęcia na temat szkodliwości nałogów, w szczególności dopalaczy. Z tej okazji uczniowie kl. II au Gimnazjum przygotowali okolicznościowy plakat, który został pokazany szerokiej publiczności na zakończenie projektu w Parku Solidarności.

Projekt finansowany był przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego w ramach projektu pt” Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2016 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego”

 

 

1e

Działania towarzyszące POPŻ 2016

W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku w siedzibie naszej fundacji zostało przeprowadzone szereg warsztatów z zakresu dietetyki w ramach programu POPŻ 2015/2016. Nas podopieczni mogli bezpłatnie skorzystać z zajęć dotyczących podstawowych zasad zdrowego odżywiania, ale także nauczyć się m.in. czytać etykiety spożywcze czy poradzić się specjalisty w sprawie diety swojej lub osoby bliskiej w ramach porad indywidualnych. (więcej…)

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2016 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego

foto0003
Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od dnia 1 kwietnia 2016r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.
Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach będzie miała charakter interaktywny i odbędzie się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.
Celem realizacji jest pobudzenie świadomości osobistej i społecznej beneficjenta w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji. W dziesięciu placówkach na realizację zadania zostaną przeznaczone 2 godziny na jedną klasę.
Realizatorem programu będzie wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów terapii uzależnień.

Sieradz. Konferencja profilaktyczna jestem trzeźwy – myślę trzeźwo

1dDnia 22 marca 2016r. w sieradzkim teatrze odbyła się konferencja profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pt: „Jestem trzeźwy – myślę trzeźwo”. Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sieradza i okolic. Młodzież wysłuchała prelekcji pani Anetty Markiewicz, terapeuty uzależnień i dyrektora fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim, a uczniowie Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz pod kierunkiem Aleksandry Sipowicz, przedstawili spektakl pt: „Szósty zmysł”. To opowieść o rodzinie dotkniętej problemem alkoholizmu.
Istotnym punktem tegorocznej konferencji był również finał konkursu fotograficznego. Autorem zwycięskiego zdjęcia została uczennica Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, Klaudia Włodarczyk. II miejsce przypadło uczestnikowi HP 5-16 w Sieradzu Mateuszowi Pustelnikowi, natomiast III nagroda trafiła do rąk Klaudiusza Kuśmirka z II LO. Jury wyróżnieniem nagrodziło również prace Emilii Nowak, uczennicy Gimnazjum nr 3 w Sieradzu.W konferencji wziął udział prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Zdrowy Ząbek w Przedszkolu nr 16

1bDnia 11 marca 2016 w Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. przeprowadziliśmy kolejną akcję w ramach profilaktyki zdrowia pod hasłem „ Zdrowy Ząbek” dla dzieci przedszkolnych. Dzieci obejrzały film – „Jak dbać o zęby?” i specjalne przedstawienie przygotowane przez młodzież z III LO w Tomaszowie.
Nie zabrakło również wspólnych zabaw i malowanek, które wizualnie pomogły przedszkolakom zapamiętać treści wynikające z przeprowadzonej prelekcji. Na koniec  spotkania dzieci otrzymały od naszej fundacji  szczoteczki do zębów i drobne upominki.

 

 

 

 

1c

Tak wiele naszych dzieci jest samotnych

1atym zaskakująco trafnym stwierdzeniem terapeuta uzależnień p. Anetta Markiewicz rozpoczęła spotkanie dla rodziców uczniów klas VI w Szkole Podstawowej nr 13, w dniu 28 stycznia br.
Szkoła Podstawowa nr 13 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckimi, od ponad 10 lat współpracuje z naszą fundacją, której dyrektorem jest p. Anetta Markiewicz. Pani Markiewicz podczas spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień opowiedziała rodzicom uczniów klas VI, na co zwrócić uwagę w wychowaniu, aby zwiększyć szansę zapobiegnięcia podejmowaniu przez dzieci, uczniów zachowań ryzykownych- tym bardziej, że uczniowie klas szóstych już w czerwcu opuszczą mury szkoły podstawowej. Rodzice mieli możliwość zadawania nurtujących ich pytań. Prowadząca zachęciła ponadto uczestników spotkania, aby przekazali usłyszane informacje innym rodzicom, ponieważ nie wiadomo kiedy i kto będzie potrzebował pomocy grupy wsparcia dla osób zagrożonych i uzależnionych od narkotyków i dopalaczy, takie grupy działają właśnie przy Fundacji Arka Nadziei. Spotkanie odbyło się bezpłatnie, w ramach środków własnych Fundacji Arka Nadziei, za co Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Grono Pedagogiczne bardzo nam dziękują.