Podsumowanie projektu w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie realizowanego przez nas projektu pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego”. Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.
Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach miała charakter interaktywny i odbyła się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej. Celem realizacji było promowanie mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych dotyczących symptomów zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, informowanie o ośrodkach pomocy na terenie powiatu tomaszowskiego, przeciwdziałanie, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców w walce z uzależnieniem od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków i innych substancji psychoaktywnych poprzez kompleksowy program. Podczas gali inauguracyjnej najbardziej aktywni uczniowie otrzymali dyplomy i upominki przygotowane przez sponsorów naszej fundacji ale także przez Pana Starostę.
Projekt wspierany finansowo przez Starostę Tomaszowskiego.

Podsumowanie projektu HIV/AIDS w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego przez Wojewodę Łódzkiego, który dotyczył „Ochrony i promocji zdrowia”. Warsztaty na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS realizowaliśmy od września do grudnia br. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty przeprowadziliśmy w 35 klasach w wybranych 15 placówkach edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców.
Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie i innych. W czasie trwania programów młodzież brała udział w testach sprawdzających zdobywaną wiedzę na wyżej wymienione tematy a uczniowie którzy uzyskali najlepszy wynik otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naszą fundację wręczone zostały przez naczelnika wydziału zdrowia p. Michała Jodłowskiego.
Żródło: strona internetowa arka nadziei.org.pl

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

popzW związku z udziałem naszej fundacji w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. (więcej…)

Paczki świąteczne od Wojewody Łódzkiego

paczki-swiateczneDnia 15 listopada 2016r. szef naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację programu – Pomoc Świąteczną 2016 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną paczkę, ze względu na zasoby materialne i problemy rodzinne.
800 świątecznych paczek zostanie przygotowane dla dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego. Środki finansowe przekazane na realizację zadania są przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych.
W tym roku nasza fundacja pozyskała 16 000 zł.

Mówimy STOP – Co trzeci Polak marnuje jedzenie

stopNa świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje – alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez nich badania, o których informuje Reuters, wykazały, że przeciętny Amerykanin wyrzuca miesięcznie średnio 15 kg jedzenia o wartości około 40 dolarów. (więcej…)

Pomoc żywnościowa 2016/2017

feedOd września 2016r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. (więcej…)

Profilaktyka HIV/AIDS

Po raz piąty nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Jego realizacja rozpoczęła się od dnia 1 sierpnia br. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2016r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS przeprowadzimy dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców. (więcej…)