Podsumowanie projektu w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie realizowanego przez nas projektu pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego”. Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół […]

Przeczytaj więcej O Podsumowanie projektu w Starostwie

Podsumowanie projektu HIV/AIDS w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego przez Wojewodę Łódzkiego, który dotyczył „Ochrony i promocji zdrowia”. Warsztaty na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS realizowaliśmy od września do grudnia br. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty przeprowadziliśmy w 35 klasach w wybranych 15 placówkach edukacyjnych […]

Przeczytaj więcej O Podsumowanie projektu HIV/AIDS w Starostwie

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

W związku z udziałem naszej fundacji w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Przeczytaj więcej O DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Paczki świąteczne od Wojewody Łódzkiego

Dnia 15 listopada 2016r. szef naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację programu – Pomoc Świąteczną 2016 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną […]

Przeczytaj więcej O Paczki świąteczne od Wojewody Łódzkiego

Mówimy STOP – Co trzeci Polak marnuje jedzenie

Na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje – alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez nich badania, o których informuje Reuters, wykazały, że przeciętny Amerykanin wyrzuca miesięcznie średnio 15 kg jedzenia o wartości około 40 dolarów.

Przeczytaj więcej O Mówimy STOP – Co trzeci Polak marnuje jedzenie

Pomoc żywnościowa 2016/2017

Od września 2016r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa 2016/2017

Profilaktyka HIV/AIDS

Po raz piąty nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego. Jego realizacja rozpoczęła się od dnia 1 sierpnia br. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2016r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat […]

Przeczytaj więcej O Profilaktyka HIV/AIDS