Piknik na Przystani

Dnia 10 września 2017 na terenie „Przystani” Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. PCK 2/4 już po raz dziesiąty odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI. W trakcie imprezy, na terenie Przystani Miejskiej zaprezentowały się stowarzyszenia, fundacje, podmioty działalności pożytku publicznego oraz nieformalne grupy inicjatyw lokalnych prowadzące działalność na terenie naszego miasta.

Przeczytaj więcej O Piknik na Przystani

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS Od września do grudnia 2017 roku nasza fundacja dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego będzie realizowała program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Program realizowany będzie w trzech powiatach w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS […]

Przeczytaj więcej O Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od września 2017r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Przeczytaj więcej O Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020