Pomoc żywnościowa 2018/2019

Od września 2018 r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i […]

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa 2018/2019

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki

Wczoraj Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poinformowało, że jest już czynny Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania i stał się całkowicie bezpłatnym telefonem dla dzwoniącego. „ Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od listopada br. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania zmienił numer i tym samym stał się całkowicie bezpłatnym telefonem dla dzwoniącego. „ W […]

Przeczytaj więcej O Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki