Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu. Etapy […]

Przeczytaj więcej O Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym.Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na […]

Przeczytaj więcej O Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia

Od stycznia 2020 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra […]

Przeczytaj więcej O Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia

Uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych w starostwie powiatowym w Tomaszowie maz.

W dniu 12.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych z zakresu wiedzy o HIV/AIDS oraz „Młodzież na rozdrożu”. Uczniowie  brali udział w tych warsztatach od września 2019 r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Warsztaty pt. „Młodzież na rozdrożu” realizowane były […]

Przeczytaj więcej O Uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych w starostwie powiatowym w Tomaszowie maz.