Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 16  listopada 2020 r. nasza fundacja zaczęła realizować  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczna 2020 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną […]

Przeczytaj więcej O Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

PODPROGRAM 2019 – efekty

Fundacja Arka Nadziei z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie […]

Przeczytaj więcej O PODPROGRAM 2019 – efekty

Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: „Bez chemii na drodze”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej „Bez chemii na drodze”. Kampania jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do […]

Przeczytaj więcej O Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: „Bez chemii na drodze”

Młodzież na rozdrożu

„ Prowadzenie działań edukacyjnych w 2020 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod […]

Przeczytaj więcej O Młodzież na rozdrożu