W roku 2021 zaczniemy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla młodych dorosłych a także dla kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3 uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym.Skupienie […]

Przeczytaj więcej O W roku 2021 zaczniemy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia

Zakończenie projektu ,, Młodzież na rozdrożu”

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanych przez Starostę tomaszowskiego. Uczniowie  z 25 klas oraz ich rodzice z terenu powiatu tomaszowskiego brali udział w tych warsztatach od września 2020 r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka […]

Przeczytaj więcej O Zakończenie projektu ,, Młodzież na rozdrożu”