Tryb
Ciemny

Bez histerii

Pod takim tytułem w dniach 6, 10 i 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum w Budziszewicach, w Zespole Szkół Rolniczych w Wolborzu oraz w Gimnazjum dla Dorosłych przy OHP w Tomaszowie Maz. odbyły się spotkania profilaktyczne z rodzicami przeprowadzone przez terapeutę naszej fundacji Anettę Markiewicz.

Głównym tematem spotkania była problematyka narkomanii wśród młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu. Celem spotkań jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat ryzyka używania narkotyków i leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Każdy uczestniczący w spotkaniu rodzic otrzymał Poradnik pt. ,,O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii.” przygotowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram