Uroczyste podsumowanie warsztatów Profilaktycznych W Starostwie Powiatowym W Tomaszowie MAZ.

W dniu 12.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie MAZ. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych z zakresu wiedzy o HIV/AIDS oraz „Młodzież na rozdrożu”. Uczniowie klas VII i VIII brali udział w tych warsztatach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz.

Przeczytaj więcej O Uroczyste podsumowanie warsztatów Profilaktycznych W Starostwie Powiatowym W Tomaszowie MAZ.

Gwiazdkowa niespodzianka

W dniu 17 grudnia 2018 r. uczniowie ze Szkolnego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem p. Anety Albrecht- Geszcz uczestniczyli w akcji „Gwiazdkowa niespodzianka” zorganizowanej dla 80 dzieci pochodzących z najuboższych rodzin z terenu naszego miasta – przez Fundację „ Arka Nadziei” , współfinansowanej przez Wojewodę Łódzkiego. Wolontariusze specjalnie dla dzieci i ich rodzin przygotowali piękne świąteczne przedstawienie […]

Przeczytaj więcej O Gwiazdkowa niespodzianka

Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 14  listopada 2018 r. nasza fundacja zaczęła realizować  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczna 2018 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną […]

Przeczytaj więcej O Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Kto nie był głodny nie wie jak głód boli

W ramach obchodu Światowego Dnia Walki z Głodem w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w naszym mieście odbyły się warsztaty tematyczno-problemowe dotyczące przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz sposobów pomocy dla ludzi potrzebujących jedzenia. Warsztaty dla uczniów odbyły się 16 października, a  przeprowadziła je  Fundacja Arka Nadziei wraz z przedstawicielami z Banku Żywności […]

Przeczytaj więcej O Kto nie był głodny nie wie jak głód boli

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY SP 13 i pomaganie „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś” R. Regan 18 grudnia br. już po raz osiemnasty Fundacja Arka Nadziei przeprowadziła akcję Świąteczna Niespodzianka, a po raz trzeci w świątecznej akcji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Fundacja Arka Nadziei z funduszy własnych oraz pozyskanych od Wojewody Łódzkiego […]

Przeczytaj więcej O Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś

Zatrzymaj Przemoc

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Fundacja Arka Nadziei wraz z Powiatową Komendą Policji zorganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz. lekcję pt. ”Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”. W zajęciach brały udział dzieci z klasy IV, które dowiedziały się czym jest przemoc oraz jaką ogromną szkodę wyrządza osobom, […]

Przeczytaj więcej O Zatrzymaj Przemoc

Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. (A.de Saint –Exupéry)

Okres przedświąteczny – to czas pojednań, refleksji oraz pomocy potrzebującym. Warto wtedy zadbać o to, aby w codziennym zabieganiu dorośli i dzieci nie zapomnieli o najważniejszych wartościach w naszym życiu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zaangażowali się w przedświąteczną akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka”, organizowaną przez Fundację Arka Nadziei […]

Przeczytaj więcej O Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. (A.de Saint –Exupéry)

Ferie na Przemysłowej rozpoczęte

Dnia 15 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego oraz uczestników naszej jednostki. W tym roku wypoczynek na Przemysłowej będzie przebiegać pod znakiem poznawania zawodów.  Nasi podopieczni zapoznają uczestników ferii z różnymi zawodami, których się uczą. Będzie to tygodniowa podróż po zawodach. Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się od […]

Przeczytaj więcej O Ferie na Przemysłowej rozpoczęte