Uroczyste podsumowanie warsztatów Profilaktycznych W Starostwie Powiatowym W Tomaszowie Maz.

W dniu 12.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych z zakresu wiedzy o HIV/AIDS oraz „Młodzież na rozdrożu”. Uczniowie klas VII i VIII brali udział w tych warsztatach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz.

(więcej…)

Gwiazdkowa niespodzianka

W dniu 17 grudnia 2018 r. uczniowie ze Szkolnego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem p. Anety Albrecht- Geszcz uczestniczyli w akcji „Gwiazdkowa niespodzianka” zorganizowanej dla 80 dzieci pochodzących z najuboższych rodzin z terenu naszego miasta – przez Fundację „ Arka Nadziei” , współfinansowanej przez Wojewodę Łódzkiego. Wolontariusze specjalnie dla dzieci i ich rodzin przygotowali piękne świąteczne przedstawienie oraz mieli możliwość zaprezentować swój talent wokalny we wspólnym kolędowaniu. Akcja zorganizowana została w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Gorące podziękowania dla wszystkich WOLONTARIUSZY zaangażowanych w to przedsięwzięcie. 

źródło: (https://zsp8.eu/wpis/gwiazdkowa-niespodzianka)

Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 14  listopada 2018 r. nasza fundacja zaczęła realizować  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczna 2018 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną paczkę, ze względu na zasoby materialne i problemy rodzinne.

800 świątecznych paczek zostanie przygotowane dla dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego. Środki finansowe przekazane na realizację zadania są przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych.

W tym roku nasza fundacja  pozyskała 16 000 zł.

Kto nie był głodny nie wie jak głód boli

W ramach obchodu Światowego Dnia Walki z Głodem w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w naszym mieście odbyły się warsztaty tematyczno-problemowe dotyczące przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz sposobów pomocy dla ludzi potrzebujących jedzenia.

Warsztaty dla uczniów odbyły się 16 października, a  przeprowadziła je  Fundacja Arka Nadziei wraz z przedstawicielami z Banku Żywności z Łodzi, na zaproszenie pedagoga zespołu p. Anity Przybysz-Wójciak.

Panie dietetyczki opowiedziały uczniom o tym, jak nie marnować żywności oraz przedstawiały Europejski Program Pomocy Żywnościowej, z którego w naszym mieście dzięki fundacji Arka Nadziei każdego roku korzysta 1000 osób.

Dla szkoły był to ciekawy sposób realizowana treści zawartych w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Uczniowie uzupełnili swoją wiedzę z zakresu ludzkiego głodu oraz utwierdzili się w przekonaniu, że głód nie dotyczy tylko Afryki. Głód przecież dotyka dzieci znajdujące się obok nas. Badania bowiem donoszą, że 120 000 polskich dzieci przychodzi do szkoły głodnych, a 160 000 jest niedożywionych.

Mądre robienie zakupów, właściwe ułożenie produktów w lodówce, w celu maksymalnego ich skonsumowania i minimalizacji wyrzucania przeterminowanej żywności na śmietnik oraz sposoby pomocy głodującym ludziom na pewno długo pozostaną w pamięci uczestników warsztatów.

Gościnnie warsztatach uczestniczyły uczennice z ZSP nr 8 pod opieką pedagog Anety Albrecht-Geszcz.

Uczestnicy warsztatów bardzo dziękują realizatorom za to ciekawe spotkanie.

Autor zdjęć APW

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SP 13 i pomaganie
„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”
R. Regan
18 grudnia br. już po raz osiemnasty Fundacja Arka Nadziei przeprowadziła akcję Świąteczna Niespodzianka, a po raz trzeci w świątecznej akcji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Fundacja Arka Nadziei z funduszy własnych oraz pozyskanych od Wojewody Łódzkiego i zagranicznych przyjaciół przygotowała dla dzieci świąteczne paczki. (więcej…)

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej Przez Fundację Arka Nadziei

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie realizowanego przez Arkę Nadziei projektu pod hasłem ,,Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym (więcej…)

Zatrzymaj Przemoc

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Fundacja Arka Nadziei wraz z Powiatową Komendą Policji zorganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz. lekcję pt. ”Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.
W zajęciach brały udział dzieci z klasy IV, które dowiedziały się czym jest przemoc oraz jaką ogromną szkodę wyrządza osobom, które ją doświadczają. Omówiono także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej ale także cyberprzemocy. (więcej…)

Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. (A.de Saint –Exupéry)

Okres przedświąteczny – to czas pojednań, refleksji oraz pomocy potrzebującym. Warto wtedy zadbać o to, aby w codziennym zabieganiu dorośli i dzieci nie zapomnieli o najważniejszych wartościach w naszym życiu.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zaangażowali się w przedświąteczną akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka”, organizowaną przez Fundację Arka Nadziei dla dzieci z rodzin powiatu tomaszowskiego, które (więcej…)

Ferie na Przemysłowej rozpoczęte

Podczas zajęć plastycznych

Dnia 15 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego oraz uczestników naszej jednostki.
W tym roku wypoczynek na Przemysłowej będzie przebiegać pod znakiem poznawania zawodów.  Nasi podopieczni zapoznają uczestników ferii z różnymi zawodami, których się uczą. Będzie to tygodniowa podróż po zawodach. Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się od spotkania z dyrektor fundacji Arka Nadziei panią Anettą Markiewicz, która przeprowadziła zajęcia na temat szkodliwości nałogów oraz bezpiecznego spędzania ferii. Temat zgubnych skutków zażywania środków psychoaktywnych będzie powracał podczas kolejnych dni ferii na Przemysłowej. (więcej…)