Pomoc żywnościowa

Od czerwca 2015r. zaczęliśmy ponownie realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest […]

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa

Pomoc Świąteczna 2015

Dnia 9 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania publicznego – „ Pomoc Świąteczna” – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do […]

Przeczytaj więcej O Pomoc Świąteczna 2015

Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom

Pod takim tytułem od września br. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. W naszych działaniach koncentrujemy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, […]

Przeczytaj więcej O Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom

Program HIV i AIDS

Już po raz czwarty nasza fundacja otrzymuje wsparcie finansowe od Wojewody Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Jego realizacja rozpocznie się od września i trwać będzie do dnia 16 grudnia 2015r. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim.

Przeczytaj więcej O Program HIV i AIDS

Program – Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych.

Przeczytaj więcej O Program – Candis