Pomoc żywnościowa

Od czerwca 2015r. zaczęliśmy ponownie realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi podpisaliśmy w maju, gdzie na pomoc może liczyć 1500 osób z terenu miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego. (więcej…)

Pomoc Świąteczna 2015

Dnia 9 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania publicznego – „ Pomoc Świąteczna” – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. (więcej…)

Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom

Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od września br. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. W naszych działaniach koncentrujemy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. (więcej…)

Program HIV i AIDS

233sJuż po raz czwarty nasza fundacja otrzymuje wsparcie finansowe od Wojewody Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Jego realizacja rozpocznie się od września i trwać będzie do dnia 16 grudnia 2015r. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. (więcej…)

Program – Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. (więcej…)

Program Profilaktyki – Fred goes net

8s„Fred goes net” jest  programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

(więcej…)

Program postrehabilitacyjny dla młodych uzależnionych

156sOd 2 stycznia 2015r. rozpoczęliśmy realizację programu postrehabilitacyjnego dla młodych osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi oraz dla ich rodziców/opiekunów.

(więcej…)