Tryb
Ciemny

Dwie lekcje ćpania – skutki głupoty

Pod takim tytułem dnia 26.10.2011r. w Gimnazjum w Niechcicach odbyła się pogadanka profilaktyczna z młodzieżą klas I-III przeprowadzona przez naszego profilaktyka p.Anettę Markiewicz.

Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym. Obejrzeli też krótki film ukazujący metody produkcji środków psychoaktywnych oraz mechanizmy działania producentów oraz dilerów rozprowadzających używki. W trakcie spotkania poruszana była także problematyka spożywania alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich. Prowadząca, odwołując się do przykładów terapii zaczerpniętych wprost ze swej pracy, ukazała młodzieży przyczyny, skutki, a także długą drogę leczenia i powrotu do „normalnego” życia  bez używek. 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram