Dwie lekcje ćpania – skutki głupoty

Pod takim tytułem dnia 26.10.2011r. w Gimnazjum w Niechcicach odbyła się pogadanka profilaktyczna z młodzieżą klas I-III przeprowadzona przez naszego profilaktyka p.Anettę Markiewicz.

Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym. Obejrzeli też krótki film ukazujący metody produkcji środków psychoaktywnych oraz mechanizmy działania producentów oraz dilerów rozprowadzających używki. W trakcie spotkania poruszana była także problematyka spożywania alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich. Prowadząca, odwołując się do przykładów terapii zaczerpniętych wprost ze swej pracy, ukazała młodzieży przyczyny, skutki, a także długą drogę leczenia i powrotu do „normalnego” życia  bez używek. 

Dodaj komentarz