Tryb
Ciemny

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

popzW związku z udziałem naszej fundacji w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Dnia 23 i 24 października br. w siedzibie naszej fundacji zostało przeszkolonych ponad 30 osób. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.
Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:
o DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
o EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ
o WARSZTATY KULINARNE
Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram