Tryb
Ciemny

Ferie na Przemysłowej rozpoczęte

Podczas zajęć plastycznych

Dnia 15 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego oraz uczestników naszej jednostki.
W tym roku wypoczynek na Przemysłowej będzie przebiegać pod znakiem poznawania zawodów.  Nasi podopieczni zapoznają uczestników ferii z różnymi zawodami, których się uczą. Będzie to tygodniowa podróż po zawodach. Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się od spotkania z dyrektor fundacji Arka Nadziei panią Anettą Markiewicz, która przeprowadziła zajęcia na temat szkodliwości nałogów oraz bezpiecznego spędzania ferii. Temat zgubnych skutków zażywania środków psychoaktywnych będzie powracał podczas kolejnych dni ferii na Przemysłowej.

 

 

 

 

 

Sandra pomaga w projekcie plakatu

W zajęciach z piotrkowskim Hufcu bierze udział 20 dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego oraz 10 uczestników Hufca. Nasza propozycja jest alternatywną na spędzenie czasu wolnego podczas ferii dla części piotrkowskich dzieci i młodzieży. Nasz Hufiec każdego roku organizuje wypoczynek dla dzieci, dlatego chętnych i stałych bywalców w naszej świetlicy nie brakuje.

Artykuł ze strony internetowej: www:ohp/wydarzenia

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram