Tryb
Ciemny

Gwiazdkowa niespodzianka w Tomaszowie Maz.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to cudowny czas, który skłania nas wszystkich do myślenia nie tylko o sobie, ale także o drugim człowieku. Zaczynamy dostrzegać potrzeby innych ludzi. Dlatego też w całym kraju odbywa się wiele akcji charytatywnych, mających na celu dotarcie z pomocą do jak największej liczby osób. Chcemy, aby przynajmniej w ten jeden dzień na ustach biednych dzieci pojawił się uśmiech. Nasi uczestnicy zawsze aktywnie włączają się w tego typu akcje. Sami pochodzą z biednych rodzin i wiedzą jak bardzo taka pomoc cieszy.

Wolontariuszki HP 5-13, od lewej: Marta Wnuk, Angelika Majda, Marlena Polus

W dniu 21.12.2011 uczestnicy HP 5-13 jako wolontariusze wzięli udział w akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, jest ona częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child prowadzonego przez międzynarodową organizację Samaritan's Purse. Akcja ta polega na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los. Na terenie powiatu tomaszowskiego organizowała ją Fundacja „Arka Nadziei”. Wolontariusze z różnych szkół pod okiem pani Anetty Markiewicz dyrektora fundacji przygotowywali przedstawienia i całą uroczystość w poszczególnych miejscowościach. Wśród nich były nasze uczestniczki: Marta Wnuk, Katarzyna Piotrowska, Marlena Polus i Angelika Majda.


Wolontariuszki HP 5-13 podczas rozdawania paczek

Na uroczystości pojawiło się około 100 dzieci z rodzicami, które otrzymały paczki. Był też krótki występ artystyczny i poczęstunek. Nasze uczestniczki przebrane w mikołajowe czapki i czerwone spódniczki witały wszystkich gości, a następnie pomagały we wręczaniu paczek. Bawiły się z dziećmi  i z przejęciem opowiadały nam jak reagowały dzieci na wszystkie przygotowane niespodzianki. Robiły także dokumentację fotograficzną i wideo z uroczystości. Dziękujemy im bardzo za zaangażowanie i pomoc.

Autor tekstu -wychowawca HP Karolina Henig
Autor zdjęć- Katarzyna Piotrowska –wolontariusz uczestnik HP

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram