Kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „koloryty trzeźwości”

Dnia 16.05.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. w filii przy ul. Farbiarskiej 27/29 odbyło się spotkanie mieszkańców Domu ze specjalistą terapii i uzależnień p. Anettą Markiewicz.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Koloryty Trzeźwości”, miało charakter warsztatowy i dotyczyło profilaktyki uzależnień.
Mieszkańcy DPS usłyszeli, jak zgubny wpływ na organizm człowieka ma uzależnienie. Jednocześnie podjęty był temat motywowania osób nadużywających spożywanie alkoholu do wyjścia z nałogu.
Uczestnicy spotkania skorzystali z możliwości indywidualnych rozmów z terapeutą, które uznane zostały za niezwykle wartościowe doświadczenie.