Kontakt

Centrala Fundacji Arka Nadziei mieści się na

ul.Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
Tel. +48 695 621 965

Numer konta bankowego:
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
E-mail: arkanadziei@gmail.com

Zamieszczono w Inne