Tryb
Ciemny

NOC PROFILKTYKI w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 29 listopada br. w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano akcję profilaktyczno-edukacyjną „Bądź sobą wbrew namowom” skierowaną do młodzieży, rodziców i rady pedagogicznej. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na problem uzależnień, który dotyka coraz większą grupę młodych ludzi.

Spotkanie miało wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Pani Edyta Wiernicka, pedagog IV LO i koordynator projektu do udziału w tym wspaniałym przedsięwzięciu zaprosiła również naszą fundację. Całość rozpoczęła się od wykładu na temat eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Po dawce ważnych informacji dotyczących środków psychoaktywnych, każdy z przybyłych uczestników mógł porozmawiać ze specjalistami z naszej fundacji oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z Punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa linia” i funkcjonariuszami policji. Wśród głównych tematów były: przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwijanie umiejętności życiowych (empatii) i zarządzanie stresem. Podczas spotkania przeprowadzono także warsztaty dla rodziców. Ostatnimi elementami akcji była wspólna kolacja, dyskoteka. Całość zwieńczył maraton filmowy, który zakończył się w sobotę rano. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w programie oraz drobne upominki od sponsorów.

Spotkanie miało przede wszystkim uświadomić młodzieży, jakie ryzyko podejmują i jakie konsekwencje im grożą, jeśli będą zażywać środki uzależniające - podsumowuje Edyta Wiernicka. - Młodzież już wie, że nie sztuką jest ulec środkom uzależniającym, ale sztuką jest powiedzieć „NIE”.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram