Tryb
Ciemny

Nowy program terapeutyczny „FreD Goes Net”

Projekt oraz jego założenia są pomysłem niemieckim. W Polsce jest on realizowany przez 40 certyfikowanych terapeutów, przeszkolonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W naszej placówce mamy dwie takie osoby mgr Martę Milczarczyk i mgr Anettę Markiewicz.

Program skierowany jest do ludzi młodych ( od 12 do 21 lat, a w szczególnych wypadkach do 25 lat) i tylko tych dla których kontakt z używkami, i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu. Osoba taka nie może być uzależniona. Ten program zwykle pozwala takiej osobie po raz pierwszy krytycznie spojrzeć na to co zrobiła, na to co się stało i dowiedzieć się jak to wpłynie na jej przyszłość.

Proponujemy im udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej. Program to trzy spotkania, które trwają łącznie ok. 8 godzin.

Wdrożenie projektu „FreD Goes Net” umożliwia wzbogacenie oferty programów skierowanych do młodzieży używającej narkotyków i innych substancji psychoaktywnych o program wyposażony w pełną procedurę, monitoring i narzędzia ewaluacyjne.

W praktyce "FreD" to taki rodzaj umowy pomiędzy osobą, która coś przeskrobała, a tą która musi wyciągnąć konsekwencje. Przykładowo pijany młody pracownik nie będzie musiał być dyscyplinarnie zwalniany z pracy, a jego pracodawca zamiast tego wyśle go na terapię. Dzięki temu nie straci pracownika, a jednocześnie podwładny zacznie walczyć ze swoimi problemami. Uczeń też zyskuje dodatkową szansę. Jeżeli nie wyciągnie wniosków z udziału w terapii, kara go nie minie. Jeżeli zmieni swoją postawę, zyska na tym on, ale też szkoła.

Naszym partnerem w realizacji programu jest Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram