Tryb
Ciemny

Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2022 r. nasza fundacja zaczęła realizować programu współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego - Pomoc Świąteczna w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Celem programu jest dotarcie do 600 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego ze świąteczną paczką i poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego a także poprawa w okresie świątecznym jakości życia tych osób oraz dotarcie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną paczkę, ze względu na zasoby materialne rodziny ale również spowodowane alkoholizmem, narkomanią lub pochodzących z domów, gdzie wystąpiła przemoc domowa, a także niepełnosprawność.

Środki finansowe przekazane na realizację zadania są przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych.

W tym roku nasza fundacja  pozyskała dotację w kwocie 24 000 zł.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram