Tryb
Ciemny

Podsumowanie Akcji Profilaktycznej Przez Fundację Arka Nadziei

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie realizowanego przez Arkę Nadziei projektu pod hasłem ,,Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia”.

Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.

Zadanie obejmowało m.in. promowanie mody na życie bez używek, uświadamianie o szkodliwości zażywania dopalaczy. Rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące symptomów zażycia substancji psychoaktywnych. Celem realizacji było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp., kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne.Podczas spotkania najbardziej aktywni i zaangażowani uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Fundację Arka Nadziei oraz Starostę Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego. W imieniu Zarządu Powiatu w Spotkaniu udział wzięli Członek Zarządu Bartłomiej Matysiak, Barbara Robak Członek Zarządu, Michał Jodłowski Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich a w imieniu Fundacji Arka Nadziei Pani Anetta Markiewicz.

Galeria z wydarzenia

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram