Podsumowanie projektu HIV/AIDS w Starostwie

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego przez Wojewodę Łódzkiego, który dotyczył „Ochrony i promocji zdrowia”.
Warsztaty na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS realizowaliśmy od września do grudnia br. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim, opoczyńskim i bełchatowskim. Dwugodzinne warsztaty przeprowadziliśmy w 35 klasach w wybranych 22 placówkach edukacyjnych dla młodzieży szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców.
Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie i innych. W czasie trwania programów młodzież brała udział w testach sprawdzających zdobywaną wiedzę na wyżej wymienione tematy a uczniowie którzy uzyskali najlepszy wynik otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naszą fundację i starostwo powiatowe. Podczas uroczystości obecni byli wicestarosta p. Leszek Ogórek, oraz członkowie zarządu p. Elżbieta Łojszczyk, p. Michał Czechowicz i p. Marek Kubiak, a także naczelnik wydziału zdrowia p. Michał Jodłowski.

Więcej zdjęć w dziale: Galeria