Tryb
Ciemny

Podsumowanie projektu pod nazwą „Młodzież na rozdrożu” 2022

Dnia 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez fundację Arka Nadziei projektu pod nazwą „Młodzież na rozdrożu”, prowadzonego w ramach działań edukacyjnych, z

aplanowanych na  2022 r. w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w 2022 roku.

W ramach programu na terenie powiatu tomaszowskiego zrealizowano 25 dwugodzinnych spotkań z uczniami oraz 5 dwugodzinnych spotkań z nauczycielami, pedagogami szkolnymi oraz rodzicami uczniów.

W podsumowaniu programu wzięli udział wyróżnieni uczniowie szkół publicznych z terenu powiatu tomaszowskiego. Fundację Arka Nadziei reprezentowała Pani Anetta Markiewicz a Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowali Michał Czechowicz – Członek Zarządu oraz Michał Jodłowski – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Uczniowie oprócz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom otrzymali również okolicznościowe dyplomy podpisane przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego – Mariusza Węgrzynowskiego oraz drobne upominki.

Artykuł ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram