Podsumowanie projektu profilaktycznego

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia”. Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków. Zadanie obejmowało m.in. promowanie mody na życie bez używek, uświadamianie o szkodliwości zażywania dopalaczy. Rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące symptomów zażycia substancji psychoaktywnych. Celem realizacji było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp., kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne. Podczas spotkania najbardziej aktywni i zaangażowani uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez naszą fundację oraz Starostę Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego. W imieniu Zarządu Powiatu w spotkaniu udział wzięli członkowie zarządu p. Elżbieta Łojszczyk, P. Marek Kubiak i p. Michał Czechowicz a także naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich a w imieniu naszej fundacji p. Anetta Markiewicz.

Projekt wspierany finansowo przez Starostę Tomaszowskiego.