Tryb
Ciemny

Podsumowanie projektu w Starostwie

W dniu 15 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie realizowanego przez nas projektu pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego”. Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.
Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach miała charakter interaktywny i odbyła się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej. Celem realizacji było promowanie mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych dotyczących symptomów zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, informowanie o ośrodkach pomocy na terenie powiatu tomaszowskiego, przeciwdziałanie, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców w walce z uzależnieniem od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków i innych substancji psychoaktywnych poprzez kompleksowy program. Podczas gali inauguracyjnej najbardziej aktywni uczniowie otrzymali dyplomy i upominki przygotowane przez sponsorów naszej fundacji ale także przez Pana Starostę.
Projekt wspierany finansowo przez Starostę Tomaszowskiego.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram