Tryb
Ciemny

Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie dokumentacji ustalonej przez Bank Żywności przy współpracy z MOPS Tomaszów, który kieruje do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium określone w artykule 5, artykule 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób, stosowane może być kryterium dochodowe, tj. 150% kwoty, o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej.

Przypominamy również, ze wydawane artykuły spożywcze są produktami wyprodukowanymi wyłącznie na potrzeby Programu PEAD ze środków Unii Europejskiej i nie mogą być sprzedawane.

Żywność można odbierać w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Maz co miesiąc (po 15 każdego miesiąca - przez dwa tygodnie) od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 11.00.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest:
p. Anna Mazurek tel. 697 561 810

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram