Tryb
Ciemny

Program edukacyjny „Jestem sobą”

Ćwiczenie: poznajemy się wzajemnie – prezentacja na forum grupy

W dniu 20 września 2011r. nasza fundacja rozpoczęła realizację Programu ,,Jestem sobą” w Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Maz.. Pomysłodawcą i głównym realizatorem zajęć jest p. Anetta Markiewicz terapeuta Centrum Terapeutycznego „Arka Noego” działającego przy Fundacji. Terapeutka od kilku lat współpracuje z kadrą i uczestnikami gimnazjum wspomagając proces wychowania i realizując programy edukacyjne i profilaktyczne. W poprzednich latach szkolnych były to programy „Spójrz inaczej” i „Bezpieczna Przystań”. 

Program „Jestem sobą” jest realizowany za zgodą Profilaktyczno Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci „PROM’’, którego głównym celem jest usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego i profilaktyki uzależnień.

Tematyka Programu obejmuje piętnaście sesji warsztatowych o charakterze edukacyjno – rozwojowym. Ma on na celu przybliżenie młodzieży wizerunku własnej osoby, zaakceptowania siebie takiego, jakim się jest oraz zmotywowania do stałego zajmowania się własnym rozwojem. Idea programu oparta jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje odnośnie swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i rozumie siebie. Dlatego też program obejmuje zagadnienia rozwoju osobistego. Są to min: nabywanie lepszych umiejętności komunikacji między ludźmi i podejmowanie konstruktywnych decyzji w ważnych sprawach życiowych. Ponadto zwraca uwagę na potrzebę samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej zaspokajania, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia.

Zakończenie zajęć – zgrana klasa

Na pierwszych zajęciach uczestnicy poznawali się wzajemnie i ustalono zasady pracy w grupie. Omówiono tematykę poszczególnych spotkań zaproponowaną przez prowadzącą, a uzupełnioną o zagadnienia, które chciałaby poruszyć młodzież. Pani Markiewicz w związku z tym przeprowadziła ankietę dotyczącą różnych aspektów życia młodzieży, aby w czasie trwania programu zwrócić na nie uwagę podczas zajęć.

Jak co roku wszystkich czeka dużo pracy i wysiłku, aby zmierzyć się z w/w zagadnieniami pod okiem prowadzącej. Będzie to dla większości nie lada wyzwanie, gdyż w programie nacisk położony jest na zaangażowanie samych siebie.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram