Program HIV/AIDS

Od września  do grudnia 2016 roku nasza fundacja  dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego będzie realizowała program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Program realizowany będzie w trzech powiatach w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS   przeprowadzimy dla młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców.

Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, ale również zajęcia dadzą właściwą wiedzę rodzicom, która pomoże im rozmawiać z dziećmi na ten właśnie temat.

Cele szczegółowe obejmują:

– podniesienie poziomu wiedzy młodzieży i rodziców z zakresu zakażeń HIV/AIDS,

– zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce

zakażeń HIV/AIDS,

– wypracowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach dyskomfortowych;

– uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także   siebie i innych

– promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

– wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.

Szkoły, które chciałyby by program został w ich placówce zrealizowany prosimy o kontakt pod numer Tel. 695 621 965

Zamieszczono w 2016