Tryb
Ciemny

Program postrehabilitacyjny dla młodych uzależnionych

156sOd 2 stycznia 2015r. rozpoczęliśmy realizację programu postrehabilitacyjnego dla młodych osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi oraz dla ich rodziców/opiekunów.

Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości. Stworzenie możliwości do pracy nad sobą, szukanie rozwiązań zdrowego odreagowania napięć i stresów oraz zmiana przekonań i zachowań, które destrukcyjnie wpływają na funkcjonowanie rodziny. Zajęcia prowadzone w naszej placówce pomagają w:

- wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami,

- minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach,

- poprawy samopoczucia,

- budowaniu siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

- poprawy funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez ćwiczenie umiejętności

prospołecznych,

- dzieleniu się wsparciem emocjonalnym,

W programie uczestnicy mają również szansę spotkania z doradcą zawodowym, który może pomóc nakreślić drogę rozwoju osobistego oraz pomóc w znalezieniu pracy.

Rodzice i bliscy naszych klientów uczestniczą w zajęciach grupowych, a także indywidualnych.

Placówka wychodzi z założenia, że klienci, szczególnie młodzi, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to wynika m. in. z uznania, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko – kiedy było dobrze i kiedy było źle - oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu.

Spotkania odbywają się:

Dla rodzin – środa godz. 19.30

Dla uzależnionych – piątek godz. 18.00

Włączenie do programu tylko po rozmowie wstępnej, na którą można się umówić dzwoniąc pod nr tel. 695-621-965

Program realizowany jest w ramach współpracy i wsparcia finansowego Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram