Tryb
Ciemny

Program Profilaktyki - Fred goes net

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków  pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 – 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione). Grupy tworzone są wiekowo: 14-16, 16-18, 18-21.
Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym. W tym przypadku działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna. Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych (4 sesje po dwie godz.), gdzie grupa liczy od 6 do 12 osób. Zatem w kontekście profilaktyki uzależnień FreD został sklasyfikowany jako krótka interwencja, którą opracowano jako alternatywę dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji. Dostarcza informacji na temat substancji psychoaktywnych, pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób zaczynają podchodzić do substancji odurzających. W trakcie programu następuje skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie oraz zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Program FreD umożliwia podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka. Młodzież zostaje również poinformowana na temat innych dostępnych form pomocy.
Program opiera się na współpracy międzyinstytucjonalnej w celu dotarcia do młodych użytkowników środków psychoaktywnych, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania. Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu. Głównymi kanałami dotarcia do osób młodych, które powinny być objęte programem FreD są szkoły,  policja, sąd, szpital, straż miejska oraz rodzice. Dobra współpraca między tymi instytucjami posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.
Tel. kontaktowy   695 621 965

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram