Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich po skończonej terapii

To cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach i dylematach.

Adresowane są do młodych osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy skończyli podstawowy program terapii w ośrodku stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone w naszej placówce pomagają w:

– Wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami,

– Minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach,

– Poprawy samopoczucia,

– Budowaniu siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

– Poprawy funkcjonowania w społeczeństwie,

– Dzieleniu się wsparciem emocjonalnym.

Rodzice i bliscy naszych klientów uczestniczą w zajęciach grupowych, a także indywidualnych.

Placówka wychodzi z założenia, że klienci, szczególnie młodzi, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to wynika m. in. z uznania, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko – kiedy było dobrze i kiedy było źle – oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu.

Spotkania odbywają się:

Dla Rodzin – środa godz. 19.30

Dla Uzależnionych – piątek godz. 18.00

Program realizowany jest w ramach współpracy i wsparcia finansowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zamieszczono w 2013