Tryb
Ciemny

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich po skończonej terapii

To cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach i dylematach.

Adresowane są do młodych osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy skończyli podstawowy program terapii w ośrodku stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone w naszej placówce pomagają w:

- Wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami,

- Minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach,

- Poprawy samopoczucia,

- Budowaniu siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

- Poprawy funkcjonowania w społeczeństwie,

- Dzieleniu się wsparciem emocjonalnym.

Rodzice i bliscy naszych klientów uczestniczą w zajęciach grupowych, a także indywidualnych.

Placówka wychodzi z założenia, że klienci, szczególnie młodzi, są zależni od swoich bliskich i rodzina stanowi cenne źródło ich wsparcia, stąd jest ona włączana w proces terapii tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Przekonanie to wynika m. in. z uznania, że rodzice znają najlepiej swoje dziecko – kiedy było dobrze i kiedy było źle - oraz są ostatnimi, którzy zrezygnują z pomagania jemu.

 

Spotkania odbywają się:

Dla Rodzin – środa godz. 19.30

Dla Uzależnionych – piątek godz. 18.00

 

Program realizowany jest w ramach współpracy i wsparcia finansowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram