Tryb
Ciemny

Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom

Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od września br. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. W naszych działaniach koncentrujemy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu.
Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach ma charakter interaktywny i odbywa się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.
Zajęcia odbędą się w czterech szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego. w Gimnazjum w Inowłodzu, w Lubochni, w Czerniewicach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tomaszowie Maz.,

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram