Tryb
Ciemny

Punkt Konsultacyjny, grupy wsparcia

Od 2 maja br. nasza Fundacja zaczęła realizację programu „Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 2012 roku.”

W ramach tego zadania czynny jest Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych i ich bliskich zmagających się z problemem uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Z porad psychologa i specjalisty terapii uzależnień można skorzystać we wtorki od godziny. 15.00 -19.00.

Osoby zainteresowane grupami wsparcia mogą skorzystać:

- w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00 ze spotkań dla młodych (do 25 r.ż. ) eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych

- w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy na grupę wsparcia - bliskich osób uzależnionych, którzy chcą więcej dowiedzieć się na temat problemu. Grupę prowadzą przy wsparciu specjalisty osoby, które wyrwały swoje dzieci, mężów, żony ze zgubnego nałogu. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego Tomaszów Mazowiecki.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 695 62 19 65

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram