Tryb
Ciemny

Razem przeciwko Przemocy

Od kilkunastu lat problem przemocy w rodzinie zaczyna przebijać się do świadomości społecznej. Początkowo temat ten był marginalizowany i wstydliwy przemilczany – na szczęście ostatnio nikt nie próbuje udawać, że go nie ma. Czyny z art. 207 kodeksu karnego, tj. polegające na znęcaniu się nad członkiem rodziny, należą w Polsce do najczęściej popełnianych, a na liście przestępstw zgłaszanych organom ścigania znajdują się na trzecim miejscu.  Szacuje się, że blisko 95 proc. sprawców to mężczyźni: zarówno młodzi jak i w podeszłym wieku, z wykształceniem podstawowym i tytułami naukowymi renomowanych uczelni. Przemoc domowa ma miejsce nie tylko w rodzinach patologicznych, ale również w na pozór normalnych domach. Z praktyki policyjnej wynika, że o ile w środowiskach o niższym statusie społecznym z reguły mamy do czynienia z gwałtownymi wybuchami agresji i brutalności, o tyle w tzw. Porządnych rodzinach przemoc jest bardziej wyrafinowana – dochodzi tam do psychicznego dręczenia, poniżania, zastraszania, wykorzystywania różnic materialnych pomiędzy najbliższymi.

Ofiarami domowych dramatów najczęściej padają żony, matki, byłe żony, konkubiny, teściowe i dzieci. Co roku około kilkadziesiąt maltretowanych kobiet usiłuje popełnić samobójstwo, a powodem co najmniej jednej czwartej zabójstw jest właśnie przemoc w rodzinie, a sprawcy tych przestępstw są niemal w 100 procentach od początku znani. Wielu takim tragediom można by zapobiec, bowiem przypadki agresji wobec najbliższych były wcześniej znane… tyle tylko, że osamotnione i bezradne ofiary nie otrzymały znikąd pomocy, co utwierdzało je w poczuciu klęski i bezradności. A przecież, zgodnie z kodeksem karnym, przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Podstawowe przyczyny od wielu lat są te same: alkohol, narkotyki i inne uzależnienia, choć coraz częściej dochodzą aspekty ekonomiczne: nieporozumienia na tle finansowym i problemy związane z utrzymaniem rodziny. Większość tych dramatów rozgrywa się w domowym zaciszu, a ofiary – niekiedy przez kilkanaście lat – nie chcą obnosić się ze swoimi problemami na zewnątrz. Bicie, awantury, znęcanie się psychiczne i fizyczne są udziałem setek tysięcy polskich rodzin.

Mając na uwadze rolę edukacji społeczeństwa i ofiar obejmującej charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, a także jego prawnych aspektów w przeciwdziałaniu temu zjawisku, Fundacja Arka Nadziei na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziła spotkania edukacyjne dla rodziców w 5 szkołach miejskich i powiatowych. Ogółem w spotkaniach wzięło udział ok. 970 osób.

Celem spotkań było zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, edukacja dotycząca ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na temat prawnych i psychologicznych możliwościach pomocy oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy. W przeprowadzonej ankiecie po spotkaniu 85 % osób widzi potrzebę organizowania tego typu spotkań, dlatego zagadnienia te będą nadal kontynuowane na kolejnych spotkaniach w szkołach na terenie miasta i powiatu.

Zobacz też: Rekomendację

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram